Toiminta

Katku on vuonna 2017 perustettu oululainen katukulttuuriyhdistys, joka toimii laaja-alaisesti katu- ja kaupunkikulttuurin parissa tuottaen tapahtumia, työpajoja sekä luovia projekteja.

TAVOITTEET JA ARVOT

Tavoitteenamme on olla avoin, katukulttuurin tekijöitä ja kokijoita yhteen kokoava yhteisö, joka työllistää paikallisia katukulttuurin ammattilaisia sekä tarjoaa jäsenilleen ja kaupunkilaisille mahdollisuuksia katukulttuurin monipuoliseen harrastamiseen ja elämiseen erilaisten tapahtumien, työpajojen ja luovien projektien kautta.

Tärkeitä arvoja Katkulle ovat muun muassa paikallisen katukulttuurihistorian ja tekijöiden kunnioitus, pohjoisen kaupunkikulttuurin elävöittäminen, osallistavan toiminnan järjestäminen sekä kansainvälisyys. Teemme mielellämme yhteistyötä sekä paikallisten että kansainvälisten katukulttuuritoimijoiden ja yksittäisten taiteilijoiden kanssa. Each one teach one!